Het schooljaar zit er op! Wat een mooie afscheidsweek hebben we met elkaar gehad…

Het schooljaar zit er op! Wat een mooie afscheidsweek hebben we met elkaar gehad. We hebben met elkaar, buiten op het plein, de jaarafsluiting gevierd. Vervolgens nam groep 8 afscheid en zwaaiden we ze met de hele school uit.

En nu tijd voor vakantie! We bedanken u en de kinderen voor uw inzet en vertrouwen dit schooljaar.

Maandag 27 augustus hopen we u allemaal weer te mogen ontmoeten bij onze jaaropening van 8.30-8.45. (meer informatie volgt in de nieuwsbrief van 23-8 )